Epishine

Epishine är än så länge ensamt om att producera helt metallfria solceller i större skala. Det är möjligt genom en produktionsteknik som kan liknas vid hur tryckerier massproducerar tidningar.

Tillsammans med Anna Hjalmarsson skapade vi en grafisk profil till Epishine. Vi omarbetade deras tidigare logotyp och skapade ett nytt manér, presentationsmaterial, illustrationer och förslag på webbdesign.

Epishine
Epishine