54 sekunder utforskande

Filmat i Sjöbergens koloniområde i Göteborg.